Utilitatea ridicărilor topografice

Compania noastră se dedică oferirii de servicii de topografie de înaltă calitate, care satisfac nevoile variate ale clienților noștri din diverse industrii. Cu echipamente profesionale de ultimă generație suntem gata să vă asistăm în proiectele dumneavoastră cu ridicări și documentații topografice precise și fiabile.

Studii de fezabilitate

Executarea ridicărilor topografice pentru întocmirea planurilor de situație necesare studiilor de fezabilitate.

Reabilitare drumuri

Executarea ridicărilor și întocmirea documentațiilor pentru reabilitarea de drumuri.

Autorizație construcție

Ridicări topografice în vederea obținerii autorizațiilor de construire sau demolare.

Hărți și planuri topografice

Ridicări topografice în vederea întocmirii hărților și planurilor topografice.

Rețele edilitare

Executarea ridicărilor topografice pentru proiectarea și racordarea la rețelele edilitare.

Măsurare terenuri

Măsurarea terenurilor pentru realizarea planurilor cotate adaptate pe proiect.

Planuri de situație

Planuri de situatie cu reprezentarea detaliilor din teren.

Monitorizare lucrări executate

Ridicări topografice în vederea determinării cantităților de lucrări executate și calculul acestora pe baza profilelor transversale rezultate.